15.08
sobota
Ełk
I
16.08
niedziela
Prostki
II
17.08
poniedziałek
Stare Juchy
III
18.08
wtorek
Ełk
IV
Rejestracja
Karta rejestracyjna Cyklopedii

Zamim się zarejestrujesz, upewnij się czy nie masz już konta. Ponowna rejestracja spowoduje zdublowanie konta, problem z identyfikacją i generowaniem wyników zawodnika. Jeśli odnajdziesz się na tej liście, a nie masz loginu lub/i hasła, skorzystaj z przypominacza.

Kartę wypełnia się tylko jeden raz.

Uwaga! Jest bardzo prawdopodobne, że masz już założone konto. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać do niego dostęp.
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
Login:
Hasło:
Email:
Powtórz email:
Skąd wiesz o naszych zawodach?


Telefon:
Drużyna:
Jeżeli drużyny nie ma na liście, wybierz opcję
"Chcę dodać nową drużynę" i wpisz jej nazwę w tym polu:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Rozmiar koszulki: spodenek:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzeń sportowych jest Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak (dalej Organizator) z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, 05-092 Łomianki, tel.: 533 005 212, adres strony www: zamanagroup.pl
Każdy Uczestnik ma zakładany indywidualny Profil Uczestnika w serwisie Cyklopedia. Każdy Uczestnik ma dostęp i możliwość zarządzania swoim Profilem.
Dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia Profilu Dziecka w serwisie Cyklopedia, generowania statystyk aktywności uczestników, organizacji wydarzeń sportowych, sprawozdawczości finansowej oraz dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora.
Dane osobowe Dziecka mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem w szczególności: firmom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury informatycznej serwisu Cyklopedia, operatorom pomiaru czasu, firmom współpracującym w ramach wsparcia organizacyjnego przy realizacji wydarzeń sportowych.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody oraz dopełnienia obowiązków prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej ciążących na Organizatorze.
Podanie danych osobowych i udzielenie każdej zgody jest dobrowolne, ale może być niezbędne do założenia Profilu i uczestnictwa w imprezach sportowych Organizatora.
Każda udzielona zgoda może być odwołana w dowolnym momencie za pośrednictwem Profilu w serwisie Cyklopedia lub po uprzednim kontakcie z Organizatorem z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Odwołanie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
Wycofanie zgody może powodować usunięcie Profilu w serwisie Cyklopedia lub może uniemożliwić uczestnictwo Dziecka w wydarzeniach sportowych Organizatora.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora do czasu cofnięcia zgody lub do 12 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika w serwisie Cyklopedia oraz dla celów podatkowych przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Przedstawicielowi ustawowemu Dziecka przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i Dziecka oraz ich poprawiania, sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.

UWAGA!
Jesteś osobą niepełnoletnią, dlatego poniższe ośwadczenie musi wypełnić i zaakceptować Twój opiekun prawny, czyli np. Twój rodzic.
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Dziecka:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzeń sportowych jest Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak (dalej Organizator) z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, 05-092 Łomianki, tel.: 533 005 212, adres strony www.zamanagorup.pl.
Każdy Uczestnik ma zakładany indywidualny Profil Uczestnika w serwisie Cyklopedia. Każdy Uczestnik ma dostęp i możliwość zarządzania swoim Profilem.
Dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia Profilu Uczestnika w serwisie Cyklopedia, generowania statystyk aktywności uczestników, organizacji wydarzeń sportowych, sprawozdawczości finansowej oraz dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora.
Dane Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem w szczególności: firmom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury informatycznej serwisu Cyklopedia, operatorom pomiaru czasu, firmom współpracującym w ramach wsparcia organizacyjnego przy realizacji wydarzeń sportowych.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody oraz dopełnienia obowiązków prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej ciążących na Organizatorze.
Podanie danych osobowych i udzielenie każdej zgody jest dobrowolne, ale może być niezbędne do założenia Profilu i uczestnictwa w imprezach sportowych Organizatora.
Każda udzielona zgoda może być odwołana w dowolnym momencie za pośrednictwem Profilu Uczestnika w serwisie Cyklopedia lub po uprzednim kontakcie z Organizatorem z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Odwołanie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
Wycofanie zgody może powodować usunięcie Profilu uczestnika w serwisie Cyklopedia lub może uniemożliwić uczestnictwo w wydarzeniach sportowych Organizatora.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora do czasu cofnięcia zgody lub do 5 lat od ostatniej aktywności użytkownika w serwisie Cyklopedia oraz dla celów podatkowych przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.