Rejestracja
Karta rejestracyjna Cyklopedii

Zamim się zarejestrujesz, upewnij się czy nie masz już konta. Ponowna rejestracja spowoduje zdublowanie konta, problem z identyfikacją i generowaniem wyników zawodnika. Jeśli odnajdziesz się na tej liście, a nie masz loginu lub/i hasła, skorzystaj z przypominacza.

Kartę wypełnia się tylko jeden raz.

Uwaga! Jest bardzo prawdopodobne, że masz już założone konto. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać do niego dostęp.
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
Login:
Hasło:
Email:
Powtórz email:
Skąd wiesz o naszych zawodach?


Telefon:
Drużyna:
Jeżeli drużyny nie ma na liście, wybierz opcję
"Chcę dodać nową drużynę" i wpisz jej nazwę w tym polu:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Rozmiar koszulki: spodenek:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzeń sportowych jest Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak (dalej Organizator) z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, 05-092 Łomianki, tel.: 533 005 212, adres strony www: zamanagroup.pl
Każdy Uczestnik ma zakładany indywidualny Profil Uczestnika w serwisie Cyklopedia. Każdy Uczestnik ma dostęp i możliwość zarządzania swoim Profilem.
Dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia Profilu Dziecka w serwisie Cyklopedia, generowania statystyk aktywności uczestników, organizacji wydarzeń sportowych, sprawozdawczości finansowej oraz dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora.
Dane osobowe Dziecka mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem w szczególności: firmom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury informatycznej serwisu Cyklopedia, operatorom pomiaru czasu, firmom współpracującym w ramach wsparcia organizacyjnego przy realizacji wydarzeń sportowych.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody oraz dopełnienia obowiązków prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej ciążących na Organizatorze.
Podanie danych osobowych i udzielenie każdej zgody jest dobrowolne, ale może być niezbędne do założenia Profilu i uczestnictwa w imprezach sportowych Organizatora.
Każda udzielona zgoda może być odwołana w dowolnym momencie za pośrednictwem Profilu w serwisie Cyklopedia lub po uprzednim kontakcie z Organizatorem z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Odwołanie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
Wycofanie zgody może powodować usunięcie Profilu w serwisie Cyklopedia lub może uniemożliwić uczestnictwo Dziecka w wydarzeniach sportowych Organizatora.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora do czasu cofnięcia zgody lub do 12 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika w serwisie Cyklopedia oraz dla celów podatkowych przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Przedstawicielowi ustawowemu Dziecka przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i Dziecka oraz ich poprawiania, sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.

UWAGA!
Jesteś osobą niepełnoletnią, dlatego poniższe ośwadczenie musi wypełnić i zaakceptować Twój opiekun prawny, czyli np. Twój rodzic.
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Dziecka:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzeń sportowych jest Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak (dalej Organizator) z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, 05-092 Łomianki, tel.: 533 005 212, adres strony www.zamanagorup.pl.
Każdy Uczestnik ma zakładany indywidualny Profil Uczestnika w serwisie Cyklopedia. Każdy Uczestnik ma dostęp i możliwość zarządzania swoim Profilem.
Dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia Profilu Uczestnika w serwisie Cyklopedia, generowania statystyk aktywności uczestników, organizacji wydarzeń sportowych, sprawozdawczości finansowej oraz dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora.
Dane Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem w szczególności: firmom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury informatycznej serwisu Cyklopedia, operatorom pomiaru czasu, firmom współpracującym w ramach wsparcia organizacyjnego przy realizacji wydarzeń sportowych.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody oraz dopełnienia obowiązków prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej ciążących na Organizatorze.
Podanie danych osobowych i udzielenie każdej zgody jest dobrowolne, ale może być niezbędne do założenia Profilu i uczestnictwa w imprezach sportowych Organizatora.
Każda udzielona zgoda może być odwołana w dowolnym momencie za pośrednictwem Profilu Uczestnika w serwisie Cyklopedia lub po uprzednim kontakcie z Organizatorem z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Odwołanie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
Wycofanie zgody może powodować usunięcie Profilu uczestnika w serwisie Cyklopedia lub może uniemożliwić uczestnictwo w wydarzeniach sportowych Organizatora.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora do czasu cofnięcia zgody lub do 5 lat od ostatniej aktywności użytkownika w serwisie Cyklopedia oraz dla celów podatkowych przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.