Regulamin Gwiazda Północy 2018

1. Cel maratonu.

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
• Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w długodystansowych maratonach MTB.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Organizator.

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,

 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
 • tel. 533 005 212,
 • nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
 • strona internetowa cyklu: www.gwiazda.ZamanaGroup.pl,
 • e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl


3. Termin imprezy, dystanse:

• 12-15.08.2018 (Ełk i okolice)
Dystanse:
Hobby: 5-10 km,
Fit: 25-35 km,
½Pro: 40-65 km,


4. Program:
Programy zawodów dostępne są na stronie www.gwiazda.ZamanaGroup.pl w działach poszczególnych etapów.
5. Warunki uczestnictwa.
Uczestnikiem Gwiazdy Północy 2018 będzie osoba, która spełni następujące warunki.
a) Dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnieni formalności w biurze zawodów

lub

 • dokona zgłoszenia bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnieni niezbędnych formalności.

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:

 • w formie gotówkowej w kasie Biura Zawodów

lub

 • w formie przelewu na konto:
  Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
  ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
  nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
  w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę maratonu, tj. Gwiazda Północy 2018.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
  W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów.

c) Podpisze oświadczenie obowiązujące podczas Gwiazdy Północy 2018.

Ponadto:

 • Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
 • Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
 • Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego maratonu.
 • Na dystansie Fit i ½Pro osoby poniżej 11 roku życia (rok urodzenie 2008 i młodsi) nie będą klasyfikowane.
 • Na dystansie Hobby osoby powyżej 13 roku życia (rok urodzenia 2004 i starsi) nie będą klasyfikowane.

Informacje dla opiekunów zawodników dystansu Hobby.

 • Limit przejazdu trasy na dystansie Hobby wynosi 1 godzinę.
 • Zawodnicy w wieku poniżej 11 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów oraz podpisać Oświadczenia dotyczące uczestników poniżej 18 roku życia.
 • Opiekunowie zobowiązani są do ustawienia się na starcie w odpowiednim miejscu przygotowanym rzez Organizatora.
 • Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu Hobby po jego torze jazdy „gęsiego”.
 • Opiekunom zabrania się popychania, pchania zawodników dystansu Hobby.
 • Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym zawodnikom z dystansu Hobby, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy.

6. Opłaty
a) Pakiety startowe:
200 zł - opłata za uczestnictwo w Gwieździe Północy, płatna do 1 marca 2018
300 zł - opłata za uczestnictwo w Gwieździe Północy, płatna do 1 czerwca 2018
350 zł - opłata za uczestnictwo w Gwieździe Północy płatna po 1 czerwca 2018
b) Opłaty za pojedynczy start w jednym etapie Gwiazdy Północy:
80 zł - opłata za udział na dystansie Fit lub ½Pro na pojedynczym etapie, płatna w dniu zawodów
30 zł - opłata za udział w pojedynczym etapie na dystansie Hobby, płatna w dniu zawodów
10 zł - opłata od Opiekuna osoby niepełnoletniej na dystansie Hobby
20 zł - opłata za numer startowy z chipem. Obowiązują numery startowe z cyklu Mazovia MTB Marathon 2018.
Numer musi być zamontowany w taki sposób na kierownicy roweru, aby był widoczny.
c) Nie ma możliwości przeniesienia wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz zwrotu opłaty startowej. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
d) Faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

7. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • pamiątkowy T- shirt dla osób, które opłacą udział do 1 czerwca 2018 r.,
 • medal za ukończenie Gwiazdy Północy,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w Gwieździe Północy,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • serwis rowerowy na każdym z etapów,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie każdego etapu (woda, napoje izotoniczne, batony energetyczne, owoce),
 • ciepły posiłek regeneracyjny po każdym etapie,
 • możliwość umycia roweru po każdym etapie,
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne,
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS'a po wcześniejszym podaniu nr. telefonu komórkowego podczas rejestracji,
 • wyniki online dostępne na stronie imprezy i w biurze zawodów,
 • możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii, a także odtworzenia go w późniejszym czasie.

W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

8. Maraton.

a) Start do maratonu odbędzie się z sektorów startowych.

b) Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.

c) Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Zawodnik, który ominie punkt kontrolny nie zostanie sklasyfikowany.

d) Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem każdej edycji maratonu.

e) Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godziny 16:00 nie zostanie sklasyfikowany.

f) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów, ani zachowywać się w sposób niesportowy.

g) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.


9. Zasady Fair-Play.


a) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości prawej strony.
b) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
c) Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.
d) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy na wprost.
e) Nagrody Fair-Play będą wręczane na każdym etapie.

10. Kategorie.

Podczas wyścigu obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

½Pro/ Pro Mężczyźni (dystans Pro występuje jedynie na I etapie):
- kategoria MM1- do 26 lat (roku urodzenia 1992 i młodsi)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
- kategoria MM5- od 52 lat (rok urodzenia 1966 i starsi)

½Pro/Pro Kobiety (dystans Pro występuje jedynie na I etapie):
- kategoria MK1- do 26 lat (roku urodzenia 1992 i młodsze)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria MK3- od 37 lat (rok urodzenia 1981 i starsze)

Dystans Fit - Mężczyźni:
- kategoria FMJ- do 15 lat (rok urodzenia 2003 i młodsi)
- kategoria FM0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2002- 2000)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1999- 1992)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1966- 1961)
- kategoria FM6- od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1960- 1955)
- kategoria FM7- od 64 lat (rok urodzenia 1954 i starsi)

Dystans Fit - Kobiety:
- kategoria FK1- do 26 lat (roku urodzenia 1992 i młodsze)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria FK4- od 45 lat (rok urodzenia 1973 i starsze)

Dystans Hobby – Chłopcy
- Kategoria HM1- do lat 7 (rok ur. 2011 i młodsi)
- Kategoria HM2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2010- 2009)
- Kategoria HM3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2008-2007)
- Kategoria HM4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2006- 2005)

Dystans Hobby - Dziewczęta:
- Kategoria HK1 - do lat 7 (rok ur. 2011 i młodsze)
- Kategoria HK2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2010- 2009)
- Kategoria HK3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2008-2007)
- Kategoria HK4- od 12 do 13 lat (rok ur. 2006- 2005)

Drużyny:

• Mężczyźni (drużyna składająca się od 3 do 4 mężczyzn),
• Mix (drużyna składająca się od 3 do 4 zawodników, w tym przynajmniej jedna kobieta).

Zgłoszeń do klasyfikacji drużynowej dokonuje się wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 10 sierpnia 2018 na adres: biuro@ZamanaGroup.pl

Rodziny:

W skład drużyny-rodziny muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa. Punkty dla rodziny zdobywają trzej najlepsi zawodnicy.

Do rodzinnej klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez rodzinę w czterech etapach. Punkty zawodnika ustala się stosując poniższy wzór:

pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas zawodnika dla którego liczone są punkty wyrażony w sekundach) x 500

Zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 punktów, bez znaczenia, na którym dystansie startuje (½Pro, Fit lub Hobby).


11. Klasyfikacja.

a) W klasyfikacji generalnej Gwiazdy Północy zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie 4 etapy rywalizacji w poszczególnych kategoriach.

b) Zwycięzcami drużynowymi poszczególnych etapów w danych kategoriach zostaną drużyny, które zdobędą największą ilość punktów na danym etapie. Punkty zdobyte przez drużynę równają się sumie punktów trzech zawodników danej drużyny, którzy zdobyli najwięcej punktów. W przypadku drużyny Mix, do sumy punktów drużyny z etapu musi być wliczony wynik zawodniczki. W klasyfikacji drużynowej punkty wyliczane są w kategorii Open (odpowiednio kobiet i mężczyzn).

c) Zwycięzcami indywidualnej klasyfikacji generalnej w danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy zdobędą w sumie największą ilość punktów po czterech etapach.
d) Prowadzone będą trzy klasyfikacje generalne:

 • Generalna Hobby – zawodnicy, którzy na każdym etapie ukończyli dystans Hobby,
 • Generalna Fit – zawodnicy, którzy na każdym etapie ukończyli dystans Fit,
 • Generalna Ogólna – dla pozostałych zawodników.
 • Zwycięzcami drużynowej klasyfikacji generalnej w danych kategoriach zostaną drużyny, które zdobędą w sumie największą ilość punktów po czterech etapach.

Na wszystkich dystansach (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce ustala się stosując poniższy wzór:

dystans Pro (dystans ten występuje jedynie na I etapie):
pkt = (czas zwycięzcy dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 410

dystans ½Pro:
pkt = (czas zwycięzcy dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 400

dystans Fit:
pkt = (czas zwycięzcy dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 300

dystans Hobby:
pkt = (czas zwycięzcy dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 200

12. Ruch drogowy.

a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

13. Trofea i Nagrody.

a) Na poszczególnych etapach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe od 1 do 3 miejsca.

b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
c) W Klasyfikacji Generalnej Gwiazdy Północy dekorowanych będzie pierwszych pięciu zawodników z każdej kategorii wiekowej oraz pierwsze trzy drużyny męskie i mix, a także pierwsze trzy rodziny.
e) Nieobecność zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.

14. Kary.

W przypadku naruszenia Regulaminu, Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut lub 15 minut.
 • Dyskwalifikacja.

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.

15. Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

16. Protesty.

a) Protesty można składać w dniu zawodów do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
b) Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (mail: wyniki@ZamanaGroup.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu.

17. Informacje dodatkowe.

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
b) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
e) Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
f) Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
g) Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
h) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w burze zawodów).
i) Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2015-05-12 POWRÓT
Partnerzy