Zaloguj się
Regulamin

1. Cel maratonu.

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
• Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w długodystansowych maratonach MTB.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.


2. Organizator.

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,

 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
 • tel. 533 005 212,
 • nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
 • strona internetowa cyklu: www.MazoviaMTB.pl,
 • e-mail: biuro@MazoviaMTB.pl


3. Termin imprezy.

• 12-14.08.20174. Warunki uczestnictwa.
Gwiazda Północy to etapowa imprez rowerowa rozgrywanych we wskazanych terminach. Uczestnikiem Gwiazdy Północy będzie osoba spełniająca następujące warunki.

a) Dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów

lub

 • zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem na zasadach określonych w punkcie 5 regulaminu.

5. Opłaty

Pierwszy etap zaliczany również do cyklu Mazovia MTB Martahon zgodnie z opłatami zawartymi w regulaminie cyklu Mazovia MTB Martahon 2017:

60 zł - opłata ulgowa (uiszczona na minimum 10 dni przed maratonem);
70 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Fit, Mega i Giga;
80 zł – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów;
50 zł - opłata za pojedynczy start osoby do 18 roku życia- rok urodzenia 2000 i młodsi (niezależnie od terminu wpłaty);
50 zł- opłata dla osób powyżej 65 roku życia - rok urodzenia 1952 i starsi (niezależnie od terminu wpłaty)
30 zł - opłata za dystansie Hobby niezależnie od terminu wpłaty;

Za drugi i trzeci etap:

- 120 zł – opłata za uczestnictwo w II i III etapie Gwiazdy Północy płatna do 1 czerwca 2017

- 140 zł – opłata za uczestnictwo w II i III etapie Gwiazdy Północy płatna do 1 sierpnia 2017

- 180 zł – opłata za uczestnictwo w II i III etapie Gwiazdy Północy płatna do dnia 12 sierpnia 2017

60 zł – opłata za uczestnictwo w II i III etapie Gwiazdy Północy na dystansie Hobby, bez względu na termin płatności

Pakiety startowe

150 zł- opłata za uczestnictwo w Gwieździe Północy, płatna do 1 czerwca 2017

175 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Północy, płatna do 1 lipca 2017

200 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Północy, płatna do 1 sierpnia 2017

225 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Północy, płatna po 1 sierpnia

250 zł – opłata za uczestnictwo w Gwieździe Północy, płatna w dniu pierwszej edycji, najpóźniej do godz. 10.00

Opłaty za pojedynczy start w II i III etapie Gwiazdy Północy

80 zł – opłata za udział na dystansie Fit lub Mega na pojedynczym etapie, płatna w dniu zawodów (zawodnik zostanie ujęty w klasyfikacji z danego etapu, na zasadach jak w zwykłym maratonie, ale nie zostanie ujęty w Klasyfikacji Generalnej Gwiazdy Północy 2017)

30 zł – opłata za udział w pojedynczym etapie na dystansie Hobby, płatna w dniu zawodów (zawodnik zostanie ujęty w klasyfikacji z danego etapu, na zasadach jak w zwykłym maratonie, ale nie zostanie ujęty w Klasyfikacji Generalnej Gwiazdy Północy 2017)

20 zł - opłata za numer startowy z czipem. Obowiązuja numery startowe z cyklu Mazovia MTB Marathon 2017. Numer musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.

Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za nie wykorzystane starty.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w Gwieździe Północy nie podlegają zwrotowi.

Faktury VAT do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Opłata może być dokonana:

w formie gotówkowej w Kasie Biura Zawodów lub w formie przelewu na konto:

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak

ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę Gwiazda Północy 2017.

Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Oświadczenia:

- Osoba pełnoletnia
- Osoba niepełnoletnia

Zawodnicy przystępujący do grupowego ubezpieczenia NNW podpisują przy oświadczeniu klauzurę:

„ Wyrażam zgodę na przystąpienie do zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Potwierdzam, że przed przystąpieniem do zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków otrzymałem ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków PZU, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r.

 • Każdy uczestnik maratonu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
 • Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
 • Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego maratonu.
 • Na dystansie Fit i Mega osoby poniżej 11 roku życia (rok urodzenie 2007 i młodsi) nie będą klasyfikowane.
 • Na dystansie Hobby osoby powyżej 13 roku życia (rok urodzenia 2003 i starsi) nie będą klasyfikowane.

6. Opiekunowie zawodników dystansu Hobby

 • Limit przejazdu trasy na dystansie Hobby wynosi 1 godzinę.
 • Zawodnicy w wieku poniżej 11 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów oraz podpisać Oświadczenia dotyczące uczestników poniżej 18 roku życia.
 • Opiekunowie zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonym sektorze Opiekunów.
 • Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu Hobby po jego torze jazdy „gęsiego”
 • Opiekunom zabrania się popychania, pchania zawodników dystansu Hobby.

Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym zawodnikom z dystansu Hobby, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy.
7. Dystanse.
Hobby: 5-10 km, (oznakowanie na trasie - czerwone strzałki)

Fit: 20-35 km, (oznakowanie na trasie - żółte strzałki)

Mega: 40-65 km, (oznakowanie na trasie - niebieskie strzałki)


8. Maraton.

Start do maratonu odbędzie się ze startu wspólnego.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Zawodnik, który ominie punkt kontrolny nie zostanie sklasyfikowany.

Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem każdej edycji maratonu.

Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godziny 17:00 nie zostanie sklasyfikowany.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów, ani zachowywać się w sposób niesportowy.

Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.


9. Zasady Fair-Play.


• Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
• Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
• Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
• Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.
• Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
• Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
• Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play.


10. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • zestaw startowy (numer startowy, czip)
 • pamiątkowy T- shirt dla osób, które opłacą udział do 1 lipca2017 r.
 • pamiątkowe trofeum dla osób, które ukończyły całą Gwiazdę Północy,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
 • serwis rowerowy na każdym z etapów
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie każdego etapu (woda, napoje izotoniczne, batony energetyczne, owoce)
 • ciepły posiłek regeneracyjny po każdym etapie,
 • możliwość umycia roweru po każdym etapie,
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w Gwieździe Północy,
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS'a po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
 • wyniki online podczas maratonu w biurze zawodów
 • możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii i możliwości odtworzenia go w późniejszym czasie

W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).11. Kategorie.

Podczas wyścigu obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:


Mega/ Giga Mężczyźni (dystans Giga występuje jedynie na I etapie):

- kategoria MM1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsi)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria MM5- od 52 lat (rok urodzenia 1965 i starsi)


Mega/Giga Kobiety (dystans Giga występuje jedynie na I etapie):

- kategoria MK1- do 26 lat (roku urodzenia 1991 i młodsze)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria MK3- od 37 lat (rok urodzenia 1980 i starsze)


Dystans Fit - Mężczyźni:

- kategoria FMJ- do 15 lat (rok urodzenia 2002 i młodsi)
- kategoria FM0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2001- 1999)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1998- 1991)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 190- 1981)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1972-1966)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1965- 1960)
- kategoria FM6- od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1959- 1954)
- kategoria FM7- od 64 lat (rok urodzenia 1953 i starsi)

Dystans Fit - Kobiety:

- kategoria FKJ- do 15 lat (rok urodzenia 2002 i młodsze)
- kategoria FK0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2001- 1999)
- kategoria FK1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1998- 1991)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1990- 1981)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1980-1973)
- kategoria FK4- od 45 lat (rok urodzenia 1972 i starsze)

Dystans Hobby – Chłopcy

- Kategoria HM1- do lat 7 (rok ur. 2010 i młodsi)
- Kategoria HM2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2009- 2008)
- Kategoria HM3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2007-2006)
- Kategoria HM4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2005- 2004)

Dystans Hobby - Dziewczęta:

- Kategoria HK1 - do lat 7 (rok ur. 2010 i młodsze)
- Kategoria HK2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2009- 2008)
- Kategoria HK3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2007-2006)
- Kategoria HK4- od 12 do 13 lat (rok ur. 2005- 2004)

Drużyny:
• Mężczyźni (drużyna składająca się od 3 do 4 mężczyzn),
• Mix (drużyna składająca się od 3 do 4 zawodników, w tym przynajmniej jedna kobieta).
Zgłoszeń do klasyfikacji drużynowej dokonuje się wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 5 sierpnia 2017 na adres: biuro@MazoviaMTB.pl
12. Klasyfikacja.

Klasyfikacja będzie przeprowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach. W klasyfikacji generalnej Gwiazdy Północy zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie 3 etapy rywalizacji.

Zwycięzcami indywidualnymi poszczególnych etapów w danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu.

Zwycięzcami drużynowymi poszczególnych etapów w danych kategoriach zostaną drużyny, które zdobędą największą ilość punktów na danym etapie. Punkty zdobyte przez drużynę równają się sumie punktów trzech zawodników danej drużyny, którzy zdobyli najwięcej punktów. W przypadku drużyny Mix, do sumy punktów drużyny z etapu musi być wliczony przynajmniej jeden wynik zawodniczki. W klasyfikacji drużynowej punkty wyliczane są w kategorii Open (odpowiednio kobiet i mężczyzn).

Zwycięzcami indywidualnej klasyfikacji generalnej w danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy zdobędą w sumie największą ilość punktów po trzech etapach.

Prowadzone będą trzy klasyfikacje generalne:

1. Generalna Hobby – zawodnicy, którzy na każdym etapie ukończyli dystans Hobby,

2. Generalna Fit – zawodnicy, którzy na każdym etapie ukończyli dystans Fit,

3. Generalna Ogólna – dla pozostałych zawodników.

Zwycięzcami drużynowej klasyfikacji generalnej w danych kategoriach zostaną drużyny, które zdobędą w sumie największą ilość punktów po trzech etapach.

Na wszystkich dystansach (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce ustala się stosując poniższy wzór:

dystans Giga (dystans ten występuje jedynie na I etapie):
pkt = (czas zwycięzcy dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 410

dystans Mega:
pkt = (czas zwycięzcy dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 400

dystans Fit:
pkt = (czas zwycięzcy dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 300

dystans Hobby:
pkt = (czas zwycięzcy dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 200


13. Ruch drogowy.

• Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.


14. Nagrody.

a) Na poszczególnych etapach w każdej kategorii wiekowej na dystansach zostaną wręczone trofea sportowe.

b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.

c) W Klasyfikacji Generalnej Gwiazdy Północy dekorowane będą pierwsze 3 osoby z każdej kategorii wiekowej oraz pierwsze trzy drużyny męskie i mix.

e) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.15. Kary.

W przypadku naruszenia Regulaminu, Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
• Upomnienie.
• Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut lub 15 minut.
• Dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.


16. Ochrona środowiska naturalnego.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.


17. Protesty.

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.


18. Informacje dodatkowe.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
• Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
• Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
• Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
• Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).
• Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2015-05-12 POWRÓT

 

2017-11-15
Kup złotą kartę ZAMANA GROUP 2018
2017-11-13
50 ŻYCZEŃ NA 50. URODZINY CEZAREGO ZAMANY
2017-11-06
Film z Gwiazdy Północy
2017-08-15
14.08.2017 - Sypitki - foto z maratonu
2017-08-14
13.08.2017 - Prostki - foto z maratonu
O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu - Web Designrysynek malarstwo Kraków kursy przygotowawcze ASP szkoly plastyczne grafika formy architektura wnetrz rysunku malarstwa krakowieGaleria Rekodziela: torebki bizuteria kolczyki odziez z plótna hand made rekodzielo artystyczne wykonane recznie malowane zrobione na drutach lale misie prezent kraków robioneChoochoo Train for Toddlers, choo, learn, counting, numbers, educational, taps, rail, education, children, child, kids, boys, train, tracks, railroad, preschool, steam, locomotive, top, funny, simple